X

Neem Contact op

026 840 64 89 info@syntact.nl

Gelieve dit veld leeg te laten.

X

SyntactDiensten


 • Strategische begeleiding
 • Teambegeleiding
 • Individuele begeleiding
 • Vaardigheidstrainingen
 • Leergangen & Cursussen

Strategische begeleiding

  • Besturingsmodel opstellen: visie, missie, kernwaarden, strategische ambitie, SWOT, Doelstellingen (balanced score card), strategie
  • Besturingsmodel vertaald in oncreet wenselijk gedrag (competentiemanagement)

Teambegeleiding

  • Vergroten productiviteit en effectiviteit team waardoor continuïteit voor organisatie wordt gewaarborgd
  • Teambuilding
  • Verbeteren doelgericht werken van een afdeling
  • Creëren van open communicatie en stimuleren ondernemerschap, innovatie en eigen initiatief
  • Conflictbemiddeling

Individuele begeleiding

  • Time-management, overspannenheid, burnout
  • Loopbaanbegeleiding (welke kant wil en kan ik nu op?)
  • Effectiever leidinggeven
  • Individuele doorlichting op houding en mentaliteit en in hoeverre eventuele toekomstige medewerker past binnen de organisatie

Vaardigheidstrainingen

  • Persoonlijke effectiviteit
  • (commercieel) Onderhandelen
  • Leidinggeven
  • Gespreksvaardigheden
  • Vergadertechniek
  • Functionerings- en Beoordelingsgesprekken
  • Persoonlijk Optreden en Authenticiteit (presentatietechniek)
  • Innovatie en creativiteit

Leergangen & Cursussen

  • “Succesvol en effectief ondernemen”
  • “Ondernemende bedrijfskunde”
  • “Projectmanagement voor projectleiders”
  • “Ondernemend in de bouw...”
  • “Succesvol besturen”

Neem contact op met Syntact

Contact